Bu uygulama, Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atanma başvurularının çevrimiçi olarak hızlı ve kontrollü bir şekilde yapılabilmesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Kriterleri Komisyonu tarafından zaman ve mekandan bağımsız çevrimiçi değerlendirme sürecini gerçekleştirebilmeleri için geliştirilmiştir.

Adaylar bu uygulama ile başvuruya dair istenen tüm bilgilerini girerek ve beyan ettikleri bilgileri doğrulayacak belgelerini sisteme yükleyerek başvurularını tamamlayabileceklerdir. Başvurusunu Onaylayan adayların bilgilerinde değişiklik yapmaları mümkün olamayacaktır.

Adaylar, başvuru onay sonrasında sistem üzerinden aldıkları başvuru dilekçelerini Hacettepe Üniversitesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim ederek resmi olarak başvurularını yapmış olacaklardır. Değerlendirme süreci resmi başvuru yapıldıktan sonra başlayacak ve yine sistem üzerinden yapılacaktır.

Uygulamanın diğer bir önemi de çevre dostu yaklaşımdır. 2013 Haziran ayı itibari ile uygulamamızın ilk sürümü yayınlanmıştır.

Değerlendirme süreci 60 gündür.

Uygulamanın akış çizelgesini görmek için tıklayınız