Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Kriterleri


ÖNEMLİ NOT :

Akademik kadro başvuru dosyası değerlendiren jüri üyeleri

2019 öncesi kriterlerimize aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirler


Hacettepe Üniversitesi Akademik Ön Değerlendirme Komisyon Üyeleri

Başvuru Sistemi ile ilgili her türlü sorularınız için kriter@hacettepe.edu.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.
Sıhhiye Komisyon Sekreteryası İletişim No: 305 10 08
Beytepe Komisyon Sekreteryası İletişim No: 297 64 28

Hacettepe Üniversitesi’nde 2547 Sayılı Kanun’un 50/d Maddesi’ne göre istihdam edilen Araştırma Görevlileri kadrolarının 33/a Maddesi’ne geçirilmesi aşamasında uygulanacak olan Akademik Ön Değerlendirme İşlemleri Güzel Sanatlar ve Konservatuvar Temel Alanları dışındaki alanlar için elektronik ortamda 18.09.2013 tarihi itibariyle http://kriter.hacettepe.edu.tr adresinden gerçekleştirilecektir. Adayların ilgili adresten başvurularını yaparak sistem tarafından üretilecek başvuru formlarını ıslak imzalı olarak HÜ Yazı İşleri Müdürlüğü’ne (Beytepe veya Sıhhiye) teslim etmeleri ile süreç başlayacak, ilgili yönergeler kapsamında komisyon değerlendirmeleri yine elektronik ortamda yapılacak, sonuçlar adaylara başvuru sırasında bildirmiş oldukları yazışma adreslerine iletilerek süreç tamamlanacaktır.

Dosya içeriklerindeki farklılaşmalardan dolayı Güzel Sanatlar ve Konservatuvar Temel Alanlarındaki aday başvuruları elektronik sisteme dahil edilememiştir. Bu nedenle adayların basılı ortamda hazırlayacakları başvuru dosyalarını bir dilekçe ekinde Beytepe Kampusu Rektörlük Binası 4. Katta bulunan komisyon koordinatörlüğü ofisine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Süreç içerisinde karşılaşılacak olan her türlü sorun ve yardım için 33a@hacettepe.edu.tr adresine e-posta gönderilebilir.

Aşağıdaki takvimde belirtilen tarihler itibariyle tüm başvurular http://kriter.hacettepe.edu.tr adresinden alınacaktır. Adayların ilgili adresten başvurularını yaparak sistem tarafından üretilecek sadece başvuru formlarını ıslak imzalı olarak HÜ Yazı İşleri Müdürlüğü’ne (Beytepe veya Sıhhiye) teslim etmeleri ile süreç başlayacak; ilgili yönergeler kapsamında komisyon değerlendirmeleri yine elektronik ortamda yapılacak; sonuçlar adaylara başvuru sırasında bildirmiş oldukları yazışma adreslerine iletilerek süreç tamamlanacaktır.

Temel Alanlar Elektronik Dosya Kabul Tarihi
Fen-Mühendislik 24.03.2014
Sağlık 01.05.2014
Sosyal Bilimler 01.05.2014

Dosya içeriklerindeki farklılaşmalardan dolayı Güzel Sanatlar ve Konservatuvar temel alanlarındaki aday başvuruları elektronik sisteme dahil edilememiştir. Bu nedenle Güzel Sanatlar ve Konservatuvar temel alanlarına başvuracak adayların, basılı ortamda hazırlayacakları başvuru dosyalarını bir dilekçe ekinde Beytepe Kampusu Rektörlük Binası 4. Katta bulunan Atama Kriterleri Komisyon Koordinatörlüğü ofisine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Süreç içerisinde karşılaşılacak olan her türlü sorun ve yardım için kriter@hacettepe.edu.tr adresinden iletişime geçilebilir.